Oferta

W zależności od etapu rozwoju na którym znajduje się firma i jej aktualnych potrzeb oferuję swoje usługi w zakresie:

 

threeBudowy strategii komunikacji

Chcąc budować konsekwentny i spójny wizerunek firmy, niezbędne jest uporządkowanie wszystkich składowych procesów komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz spółki. Sformułowana strategia komunikacji to swoisty kompas dla dalszych działań na tym polu.

 • Analiza dotychczasowych działań oraz otoczenia
 • Sformułowanie celów strategii i dobór narzędzi
 • Odpowiednia identyfikacja grup docelowych i kanałów dotarcia
 • Adekwatna budowa strategii komunikacji wewnętrznej

 

school

Realizacji działań PR

 • Monitoring marki w mediach tradycyjnych i online
 •  Prowadzenie biura prasowego i kontakt z dziennikarzami na podstawie dedykowanej bazy mediów
 • Przygotowanie teczek eksperckich – biografie kluczowych przedstawicieli spółki celem wzbudzenia i utrzymania zainteresowania mediów
 • Pozycjonowanie ekspertów w mediach tradycyjnych, online oraz społecznościowych
 • Pozycjonowanie spółki w mediach społecznościowych (założenie i prowadzenie profilu firmy na LinkedIn/Twitterze/Facebooku, etc.)
 • Rekomendacje dotyczące aktywnego i biernego uczestnictwa w wydarzeniach branżowych
 • Opracowanie teczek prasowych i broszur informacyjnych
 • Organizacja konferencji prasowych i innych wydarzeń specjalnych
 • Rekomendacje nawiązania współpracy z kluczowymi interesariuszami
 • Koordynacja współpracy z influencerami, celebrytami i liderami opinii
 • Tworzenie treści na potrzeby komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej:
  • Q&A’s i kluczowe przekazy na okoliczność wystąpień publicznych,
  • teksty na strony internetowe, firmowe blogi i do kanałów kom. wewnętrznej,
  • scenariusze filmów promocyjnych i informacyjnych,
  • broszury i prezentacje informacyjne,
  • mailingi i newslettery,
  • posty do mediów społecznościowych, etc.

 

natureBudowy i implementacji strategii CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój to obecnie o wiele więcej niż formalny wymóg. Społeczności skupione wokół firmy – interesariusze, klienci, inwestorzy i pracownicy – zwracają teraz więcej uwagi na społeczne aspekty prowadzenia biznesu. Prawidłowo zdefiniowana strategia CSR wpływa pozytywnie zarówno na rozwój biznesu, jak i na towarzyszące mu kwestie społeczne.

 • Analiza wyzwań wewnątrz przedsiębiorstwa i zgromadzonych danych oraz głosów społeczności
 • Sformułowanie celów strategii i dobór narzędzi – przekształcenie wyzwań w szanse
 • Identyfikacja i zaangażowanie kluczowych interesariuszy
 • Opracowanie planu realizacji strategii
 • Cykliczna ewaluacja założeń i postępów

 

businessSzkoleń komunikacyjnych

Szkolenia dla pracowników pozwalają im poznać lub lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące dziedziną komunikacji. W konsekwencji przybliżają do realizacji  tożsamych celów oraz zwiększają efektywność.

 • Podstawy Public Relations – założenia, działania, dobór kanałów i efekty
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie
 • Praca i komunikacja w środowiskach wielokulturowych
 • Organizacja wydarzeń specjalnych
 • Szkolenie z wystąpień publicznych
 • CSR jako narzędzie zrównoważonego rozwoju firmy

 

money2 Pomoc w uzyskaniu finansowania

W cyklu życia każdego przedsiębiorstwa przychodzi moment na ewaluację wprowadzonych rozwiązań, szukanie i wybór metod finansowania czy dobór kluczowych partnerów. Znalezienie odpowiedniej dźwigni biznesowej znacznie zwiększa szanse na sukces.

 • Doradztwo w zakresie możliwych form finansowania
 • Opracowanie pitcha i przygotowanie zespołu do prezentacji przed potencjalnymi inwestorami
 • Rekomendacje dotyczące partnerstw strategicznych
 • Analiza rynku i konkurencji

Wszystkie materiały i dokumenty jestem w stanie przygotować w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i hiszpańskiej.

Oczywiście działania na innych polach są również mile widziane – w razie wątpliwości skontaktuj się ze mną, by wspólnie ustalić możliwą formę współpracy.

Zapraszam do kontaktu:

+48 504 965 283

aleksandra@adudek.com.pl